KELAYAKAN

Pekerja

Semua pekerja yang bertaraf warganegara Malaysia dan pemastautin tetap yang layak adalah wajib didaftarkan. Semua pekerja yang diambil bekerja di bawah suatu kontrak perkhidmatan atau kontrak perantisan di sektor swasta, serta bertaraf kontrak / sementara bagi kakitangan Kerajaan Persekutuan / Negeri serta Badan Berkanun Persekutuan / Negeri hendaklah didaftar dan dicarumkan dengan PERKESO. Kadar caruman maksimum adalah berdasarkan had siling gaji yang diinsuranskan sebanyak RM4,000.00 sebulan.

Pekerja yang dikecualikan daripada liputan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969

  • Penjawat awam Persekutuan dan Negeri bertaraf tetap

  • Bekerja sendiri (kecuali pemandu teksi yang bekerja sendiri, individu yang menjalankan perkhidmatan seumpamanya termasuk e-hailing seperti Grab dan juga pemandu bas yang bekerja sendiri)

  • Pemilik tunggal atau perkongsian suatu perusahaan

Walau bagaimanapun, bagi suami atau isteri yang merupakan majikan utama, pindaan telah dilaksanakan untuk tidak mengecualikan pasangan dalam liputan AKSP 1969 ini bermula pada 1 Julai 2018 berdasarkan kepada Perintah Keselamatan Sosial Pekerja (Pindaan Jadual Pertama) 2018 dalam Warta Kerajaan Persekutuan (P.U. (A) 144/2018). Ini bermakna, pasangan kepada pemilik syarikat boleh didaftarkan sebagai pekerja.

Bekerja Sendiri

Individu yang bekerja sendiri boleh mencarum di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri ( Akta 789 ).

Menara PERKESO, Jalan Ampang, Kuala Lumpur

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

1-300-22-8000

Copyright 2020 © Social Security Organisation | All rights reserved