Forms

REGISTRATION & CONTRIBUTION

Borang Permohonan Enrolment Penggunaan Portal Assist

Pemberhentian Sebagai Majikan


Please click here for Employer & Employee Registration

BENEFITS

Borang Butiran Notis Dan Tuntutan Faedah - Borang 34

Faedah Pendidikan

Borang Akuan Anak Belajar Di Institusi Pengajian Tinggi Awam / Swasta(IPTA/IPTS)

Borang Penyertaan Pembayaran Faedah PERKESO)

Laporan Perubatan

Perakuan Status Penerima Faedah(Perakuan 117)

Borang Bayaran Ganti Belanja

Borang Pilihan Bayaran Pukal

Borang Pengesahan Penjaga Penerima

Borang Permohonan / Pertukaran Kemudahan Dialisis

OTHERS

Pendaftaran Majikan & Pekerja

Pendaftaran Pekerja Domestik

Sistem Insurans Pekerjaan

Pendaftaran Pekerja Asing

Pemberhentian Sebagai Majikan

Bayaran Balik Caruman

SISTEM INSURANS PEKERJAAN

Borang SIP 1A - Borang Pemberitahuan Majikan

Borang SIP 2A - Borang Pemberitahuan Pekerja

Borang SIP 1 - Borang Pendaftaran Majikan

Borang SIP 2 - Borang Pendaftaran Pekerja

Borang SIP 3 - Pemberhentian Sebagai Majikan

Senarai semak permohonan bayaran balik Sistem Insurans Pekerjaan (SIP)

Borang Permohonan Sistem Insurans Pekerjaan Jemaah Rayuan Keselamatan Sosial

Menara PERKESO, Jalan Ampang, Kuala Lumpur

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-300-22-8000

Copyright 2023 © Social Security Organization | All rights reserved